אם אתם גמלאים של המדינה (כולל רשויות מקומיות) ועבדתם קודם במקום עבודה אחר (שהוא לא המדינה או רשות מקומית) בו הייתם מבוטחים בקרן פנסיה ותיקה, ואתם חתומים על הסכם רציפות ומקבלים פנסיה תקציבית עם השתתפות של קרן פנסיה ותיקה סביר להניח שמגיעים לכם הפרשי קצבה


על מנת לבדוק אם מגיעים לכם הפרשי קצבה - ראו דוגמת תלוש למטה:
נא להעביר לבדיקה רק תלוש פנסיה מהמדינה כפי שמופיע בדוגמה:
רק אם בתיבה של
"נתוני עזר" המופיע בתלוש (צד ימין באמצע) מופיעה שורה בה רשום "מוסד חיצוני". (במסגרת צהובה)
וברשימה של "תשלומים אחרים" המופיע בתלוש (צד שמאל באמצע) מופיעה שורה של "קצבת קרנות". (במסגרת צהובה)
אם התלוש שלכם הוא לא כמו בדוגמה אין צורך לשלוח מסמכים או תלושים.

במידה וישי לכם שאלות לעניין הזכאות להפרשי קצבה לפי בג"צ קוריצקי אנא לחצו כאן

רק אם התלושים שלכם מתאימים לתנאים המפורטים לעיל נוכל לערוך עבורך בדיקה ראשונית ללא עלות וללא התחייבות : נא להעביר שלושה תלושי פנסיה אחרונים. לרשום בנוסף את תקופת העבודה אצל כל מעסיק ואת ההסדר הפנסיוני לכל תקופה. אימייל mail@gorodeisky.co.il
במידה והתלושים שלכם אינם מתאימים לדוגמה והנכם גמלאי המדינה ראו את המפורט מטה


 
 
 
תלוש לדוגמא
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
גמלאים של המדינה

 
 
 
 
 
 
דמי ניהול: אם אתם גמלאים של המדינה אבל התלוש שלכם לא מתאים לדוגמה שמופיעה מעלה יתכן שמגיעים לכם הפרשי קצבה. אם יש לכם ניכוי של דמי ניהול בתלוש הפנסיה, כמו בתלוש לדוגמה המצורף כאן, העבירו אלינו העתק ממנו לבדיקה ראשונית ללא עלות וללא התחייבות, אימייל mail@gorodeisky.co.il

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  • קיזוז בגין תקופות עבודה חופפות: אם אתם גמלאים של המדינה אבל התלוש שלכם לא מתאים לדוגמות שמופיעה מעלה, ייתכן שמגיעים לכם הפרשי קצבה: אם קיבלתם מכתב כמו המכתב שלהלן, לגבי ביצוע קיזוז בגין תקופת עבודה חופפת או צבירת זכויות חופפת, העבירו אלינו העתק ממנו לבדיקה ראשונית ללא עלות וללא התחייבות, אימייל mail@gorodeisky.co.il
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  • פרישה מהמדינה לפני שנת 2003: אם אתם גמלאים של המדינה ופרשתם לפני 2003, ואתם מקבלים פנסיה משתי קרנות וותיקות, יתכן שמגיעים לכם הפרשי קצבה. העבירו אלינו את תלושי הקצבה שלכם לבדיקה ראשונית ללא עלות וללא התחייבות, אימייל mail@gorodeisky.co.il