הקרן לתמיכה כספית במימון תביעות עובדים

 
 
 

מה זה מימון תביעות?

 
תחום מימון התביעות רווח ומתפתח בעולם, והוא מאפשר לצדדים שלישיים לתמוך בתביעות מוצדקות בתמורה לחלק מהתמורה שתתקבל בפסק הדין או בפשרה. מימון התביעות מאפשר לתובעים לנהל תביעה עד לתוצאה הוגנת וצודקת, במקום להתפשר כאילוץ הנובע מחולשתם.
 
 

איך מגישים מועמדות של תביעה לתמיכה?

 
אם את/ה מייצג/ת עובדים, ויש לך תביעה שמתאימה לתבנית של הדוגמא שלעיל, ניתן למלא טופס זה:https://forms.gle/zfXBd6xy5c7Mzb8X9 ונחזור אליך עם הנחיות מפורטות להעברת התיק לבחינה.

 
 

האם זה חוקי בארץ?

 
בוודאי! לא רק חוקי אלא גם רווחי ונפוץ בכל העולם. אין שום מניעה לתת לעובד התובע הלוואה ללא החזר שפירעונה יבוצע רק במקרה של ניצחון בתביעה ויובטח בסכום שיתקבל בפסק הדין. בארץ, כמו בעולם, אין מניעה משפטית, לממן הליכים משפטיים שאינם כרוכים בהסבת הזכות לממן או בהשפעה של המממן על שיקול הדעת של עורך הדין המטפל בתיק. דוגמא ליישום מוסדי של התחום הוא הקמת הקרן לתובענות ייצוגיות. במקביל לקרן החוקית הוקמה גם קרן פרטית. התחום בארץ בחיתוליו אולם מדובר בתחום ראוי, מבטיח, ורווחי לכל המשתתפים.
 
 
 

למה צריך קרן תמיכה בעובדים?

 
למרות התמונה שמייצרים יחסי הציבור של המעסיקים, בתי הדין לעבודה אינם "לטובת" העובדים. המצב הדיוני הקיים אמנם הוא שוויוני ומאוזן, אולם, איזון שוויוני בין העובד למעסיק פועל לרעתו של העובד החלש. מחקרים אקדמיים אמפיריים הראו שככל שהעובד מתפשר בשלב מוקדם יותר כך הוא משיג פחות. נתוני פסקי הדין של השנים האחרונות מציגים מגמה כללית שמשפרת דווקא את מצבם של המעסיקים על חשבונם של העובדים.

במערכת יחסי עבודה קיימים פערי כוחות לטובת המעסיק. פסיקת בית הדין הארצי אזכרה לא אחת את פערי הכוחות המובנים בין מעסיק לעובד (עע (ארצי) 8/90 טלי איסקוב ענבר נ' מדינת ישראל - הממונה על חוק עבודת נשים ואח', מיום 8/2/2011 – פסקאות 12, 27, 29, 43, 49 לפסק הדין; עסק (ארצי) 25476-09-12 הסתדרות העובדים הכללית החדשה - האגף להתאגדות עובדים – פלאפון, מיום 2/1/13, להלן - "עניין פלאפון"). חולשתו של העובד "זולגת" ממערכת יחסי העבודה גם להליך המשפטי בבתי הדין.
במאמר בנושא "יצוג בהליכי פישור בבתי הדין לעבודה" ("ייצוג בהליכי פישור בבתי-הדין לעבודה" אורן גזל אייל, רונן פרי, גל ליפשיץ ואפרת פלוטניק-צדקיהו, עיוני משפט לד 666-641 (2011)), מוצג מחקר, שערכו פרופ' אורן גזל-אייל, פרופ' רונן פרי, עו"ד גל ליפשיץ ועו"ד אפרת פלוטניק-צדקיהו מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה. המחקר התבסס על כ-300 תיקי דיון מהיר שבהם תבעו עובדים את מעסיקיהם. המחקר מראה שלחץ הפשרות, לרבות בהליכי גישור, עלולים לפגוע בזכויות העובדים. מהמחקר עולה, כי תובעים שמתפשרים בשלב מוקדם זוכים רק בכ-45% מהסכום הנתבע בממוצע, בעוד שכאשר התובעים אינם מתפשרים, וההכרעה בתיק נעשית בפסק דין, הזכייה הממוצעת של התובעים עומדת על 84% מסכום התביעה - כמעט כפליים. כאשר ההכרעה נעשית בפסק דין בדרך של פשרה שמוכרעת על ידי השופט (לפי סעיף 79 א' לחוק בתי המשפט), שיעור הסכום יורד ל-56%. הפער ביחסי הכוחות משפיע גם על הייצוג של העובדים. העדר יכולתם של עובדים לקבל ייצוג משפטי על ידי עורך דין שהוא "שחקן חוזר" , מובילות למסקנה ברורה שעובדים לא מיוצגים בהליכי פישור נמצאים בנחיתות, ונאלצים להסתפק בתוצאות נמוכות יחסית לעובדים מיוצגים.

 
 
 
 
 
תמיכה בעובדים שנאלצים לקבל הצעות פשרה מבישות רק משום חולשתם, היא מטרה חברתית תעסוקתית מהמעלה הראשונה והיא מקדמת מטרות ראויות של שוויון, ציות, אכיפה, והרתעה מפני הפרת הדין.

 

מי אנחנו?

 
 
הקרן לתמיכה בתביעות עובדים היא פרי שיתוף פעולה בין עורך דין גל גורודיסקי לביאקטיב מובילים שינוי בע"מ שהינה חברת בת של קבוצת הדסטארט המתמחה במימון עולם המשפט. הגיוס יתבצע באתר Fundit של קבוצת הדסטארט.

 

האם יש בארץ קרנות לתמיכה במימון תביעות?

 
תחום מימון התביעות המשפטיות נמצא בארץ בחיתוליו וכיום פועלות בארץ 2 קרנות שעוסקות במימון תביעות נזיקיות וקרן בתביעות ייצוגיות.

 

איך זה עובד?

 
 
כאשר לעובד עילת תביעה מוצקה נגד המעסיק, יכול עורך הדין שלו לפנות לקרן ולבקש תמיכה. כידוע,לאור חוסר הוודאות לגבי תוצאת ההליך המשפטי, אנוסים התובעים להגיש תביעה בכל העילות האפשריות ובסכומים מקסימליים. לכן, שכיח שערכה הריאלי של תביעה הוא כשליש מסכום התביעה המוגש. ניקח לדוגמא תביעה שהוגשה בסכום של 120 אלף ש"ח ומתוכה הסכום הריאלי המגיע לעובד הוא של 40 אלף ש"ח.
כידוע בשלבים הראשונים של ההליך מוצעת לעובד פשרה בסכום נמוך הרבה יותר, מתוך הנחה שהעובד אינו מעוניין לחכות שנים ארוכות לפסק דין. לא מופרך להניח שההצעות בשלב המוקדם של ההליך יהיו בשיעור של 20-25% מסכום התביעה הריאלי, ובדוגמא לעיל בשלב מוקדם של ההליך, יציע המעסיק לעובד לסלק את תביעתו תמורת 10,000 ש"ח. רבים מהעובדים יסכימו להצעה למרות המלצת עורך הדין להמשיך את ההליך. בשלב זה עורך הדין יוכל לפנות לקרן ולהציג את התיק. במקרה שהועדה המייעצת של הקרן תחליט שאכן התיק "שווה" 40 אלף ש"ח, יקבל העובד הלוואה של 10,000 ש"ח, אותה לא יצטרך להחזיר במקרה של הפסד. במקרה של נצחון בפסק דין או פשרה, יצטרך העובד להחזיר את כפל הסכום (20,000 ש"ח).
התוצאה היא שבמקום שהעובד יסכים לקבל 10,000 ש"ח בפשרה שמבוססת על חולשתו, ימשיך העובד לנהל את ההליך, ואם הסכום שיתקבל בפסק דין (בסוף ההליך או בפשרה) אכן יהיה 40 אלף ש"ח, הוא יחולק כדלקמן (בהנחה של 25% שכ"ט): 20 אלף לעובד, 10,000 לעורך הדין כשכ"ט ו-10,000 לקרן כריבית.
 
להלן טבלת השוואה בין מצבו של העובד ללא הקרן לעומת מצבו כשהוא מקבל את תמיכת הקרן:

ללא קרןעם הקרן
סכום תביעה120,000120,000
זכות ריאלית40,00040,000
הצעת פשרה בקדם משפט10,00010,000
האם העובד מקבל פשרהכןלא
סכום שהעובד מקבל בקדם משפט10,00010,000
האם העובד נדרש להחזיר סכום שקיבל לאלא
האם התביעה ממשיכהלאכן
סכום שמשלם מעסיק בפסק דין10,00040,000
סכום נוסף לעובד010,000
סכום נטו לעובד7,50020,000
שכר טרחה לעורך הדין של העובד2,50010,000
תמורה לקרן
010,000
 

מי הועדה המייעצת?

 
הקרן לתמיכה בתביעות עובדים היא פרי שיתוף פעולה בין עורך דין גל גורודיסקי לביאקטיב מובילים שינוי בע"מ שהינה חברת בת של קבוצת הדסטארט המתמחה במימון עולם המשפט. הגיוס יתבצע באתר Fundit של קבוצת הדסטארט.

 

מי המשקיעים בקרן?

 
הואיל והגיוס נעשה באתר Fundit מבית קבוצת אתרי מימון המונים הדסטארט, המחזיק רישיון רכז הצעה, המשקיעים הם הציבור הישראלי וכל אחד מוזמן ויכול להשקיע. בשלב זה, הקרן מקימה רשימת תביעות מועמדות להשקעה ובהמשך היא תפתח להשקעה.

 

האם יש מגבלה לסכום התביעה?

 
אין מגבלה לסכום התביעה - לא ריצפה ולא תקרה.

 

האם עורך הדין יקבל שכר טרחה מתוך סכום התמיכה ללקוח

 
לא. עורך הדין יקבל את שכר טרחתו רק בסיום ההליך.

 

האם תובע יכול להגיש מועמדות לתמיכה מהקרן ללא עורך דין ?

 
לא. על מנת שהקרן תוכל לעשות סינון מקצועי של התיקים, נדרשת המלצה מקצועית של עורך הדין המטפל כי מדובר בתיק ראוי שסיכוייו טובים.

 

האם חייבים לדווח לצד השני או לבית הדין על כך שהתובע נתמך על ידי הקרן?

 
אין חובה להודיע לצד השני או לבית הדין על תמיכת הקרן. הקרן מצדה מתחייבת לשמור על סודיות בעניין זה. אולם, והעניין נתון לשיקול דעתו של עורך הדין המטפל ואם הוא מעוניין בכך הוא יוכל כמובן להציג את תמיכת הקרן בפני בית הדין או המעסיק.

 

האם הקרן תתמוך בלקוחות של המשקיעים או של חברי הועדה המייעצת?האם חייבים לדווח לצד השני או לבית הדין על כך שהתובע נתמך על ידי הקרן?

 
לא. הקרן תאסור השקעה של עורכי דין שמסרו תיקים לתמיכה וכן תאסור השקעה של עורכי דין שלקוחותיהם קיבלו תמיכה. אין שום מניעה מעורכי דין שלא קיבלו תמיכה ללקוחותיהם להשקיע או להיות חברים בועדה המייעצת. אין מניעה להשקעה או חברות בועדה המייעצת אם אין לך לקוחות שנתמכים בקרן.

 

מי יכול להשקיע בקרן?

 
הואיל והקרן תגייס כספים באמצעות אתר לגיוס המונים, כל אחד יכול להשקיע בקרן, כולל עורכי דין ומשפחתם. משקיע שמעוניין ששמו לא יפורסם יכול לבחור זאת.

 

האם עורכי דין המייצגים מעסיקים רשאים להשקיע?

 
עורכי דין המייצגים מעסיקים יכולים להשתתף במיזם, אבל זה עלול לעצבן את הלקוחות ולייצר להם ניגוד עניינים. לכן לכאורה לא מומלץ שישקיעו בקרן. זה ממש לא נורא, כי הם ממילא מקבלים שכר, גם אם הם מפסידים את התיק.

 

מי יכול להיות בועדה המייעצת?

 
מומחים לדיני עבודה, עורכי דין, שופטים בדימוס. מטרת המיזם לייצר קבוצת מומחים שתסנן את התביעות שיהיו מתאימות להשקעה בתמורה לחלק מרווחי הקרן. עורך דין לא יוכל להעריך תיק של עצמו.

 

האם הקרן תתמוך בתביעות מעסיקים נגד עובדים?

 
אז זהו, שלא.

 

האם הקרן תתמוך גם בהליכים קיבוציים או בתביעות ייצוגיות בדיני עבודה?

 
לא. בשלב זה, הקרן תומכת רק בתביעות אישיות. הסעד בהליכים קיבוציים הוא הצהרתי ולא ניתן לקבל כיום בהליך קיבוצי, פסק דין כספי הניתן לאכיפה. הקרן לא תתמוך גם בתביעות ייצוגיות בבתי הדין לעבודה. כיום ממוצע הזמן הנדרש לניהול תובענה ייצוגית בבית הדין לעבודה עד לפסק דין סופי הוא מעל 10 שנים. וגם אחרי שניתן צפויות עוד שנים אחדות לביצועו. לאור התנגדות ארגוני העובדים לתובענות ייצוגיות והכוח שיש בידם לחסל תובענה ייצוגית גם אחרי שאושרה, הסיכוי לתוצאה ראויה בתובענה ייצוגית לעובדים קלוש.

 

איך מתבצעת הערכת התיק?

 
הערכת התיק תתבצע על ידי הועדה המייעצת שתכלול מומחים בעלי נסיון וותק בהערכת תביעות עובדים. בנוסף, עומדים לרשות הקרן הנתונים של אתר דיספיוטק, המציג סטטיסטיקה מפורטת אודות כמה זמן לוקח תיק בממוצע אצל כל שופט, מה שיעור התביעות שמתקבלות אצל כל שופט וכמה מתוך התביעה מתקבל בממוצע.

 

האם פעילות הקרן לא תגרום להגברת העומס על בתי הדין לעבודה?

 
העומס בבתי הדין לעבודה נובע מכשל של המערכת לטפל באופן יעיל בתביעות עובדים. עם קבלת אישור הקרן לתמיכה בתביעת העובד, ובכפוף להסכמת עורך הדין, תציע הקרן לעורכי הדין של המעסיק הנתבע לעשות שימוש במערכת מקוונת ליישוב סכסוכים, על מנת להגיע לפתרון מוסכם מהיר ובזול. אישור הקרן, כשלעצמו, יגרום לכך שתביעת העובד תקבל "חיזוק" על ידי הערכת הועדה המייעצת שמדובר בתביעה מוצקה, ובנוסף, יבוטל היתרון שיש למעסיק מהתארכות ההליכים. לפיכך, צפויים המעסיקים לשתף פעולה על מנת להגיע לפתרון מהיר הוגן וענייני. מעסיק שיתעקש לנהל את התיק עד לפסק דין צפוי במקרים רבים לשלם יותר מההערכה הראשונית של ערך הזכויות הריאלי, הואיל ועל פי רוב מדובר בהערכה סולידית. לפיכך, ההערכה היא שפעילות הקרן תגרום לתיקים הנתמכים להסתיים בסכום הריאלי, מהר יותר מאשר תיקים ללא תמיכה.

 

האם הקרן רשאית להתערב בשיקול דעתו של עורך הדין באופן ניהול ההליך?

 
לא. הקרן אינה משמשת כעורך דין והיא אינה רשאית לייתן ייעוץ משפטי או להשתתף בייצוג. הקרן אינה מתערבת בשיקולים המקצועיים של עורך הדין. ההנחה היא שברוב התביעות של העובדים שכרו של עורך הדין נקבע כשיעור מהסכום הפסוק. לפיכך, לעורכי הדין יש אינטרס אינהרנטי למקסם את הסכום שיתקבל. הקרן סומכת על שיקול דעתם של עורכי הדין המטפלים בתיק. אם שיקול הדעת של עורך הדין לא יוכיח את עצמו, באופן שיטתי או חוזר, ייתכן שהקרן לא תתמוך בתיקים נוספים בייצוגו.

 

מה קורה כאשר עורך הדין מתפשר בסכום נמוך מההערכה הריאלית הראשונית של התיק?

 
אמנם, לעיתים עם התקדמות ההליך מתבררים פרטים שמשפיעים על הערכת הסיכויים והסיכונים בתיק ומכוחם ייתכן שיהיה צורך להגיע לפשרה בתיק נתמך שהיא נמוכה מההערכה הראשונית. הלקוח יידרש לשלם את התמורה לקרן לפני תשלום שכר הטרחה לעורך הדין. אם הלקוח יתפשר על סכום נמוך מסכום ההערכה הראשונית באופן שלא יאפשר את תשלום התמורה המלאה לקרן, הלקוח יידרש להחזיר את סכום ההלוואה או חלק ממנו, בהתאם לסכום הפשרה. למשל אם הלקוח קיבל 10,000 ש"ח הלוואה וסגר פשרה בסך 8,000 ש"ח הוא יצטרך להחזיר את מלא הסכום לקרן.

 

אפשר לקבל תמיכה גם לפני הגשת התביעה?

 
כן, אבל אחרי שיש עמדה בכתב של המעסיק שניתן להבין ממנה את טענותיו. למשל, במכתב תשובה מפורט למכתב התראה.

 

אם אני רוצה להשקיע?

 
יש להמתין עד לפתיחת הקרן להשקעה, באתר פאנדיט מבית הד-סטארט (www.fundit.co.il) זה ערכי, זה חברתי, זה רווחי.

 

האם האמור במסמך זה קובע את היחסים המשפטיים בין המעורבים במיזם?

 
לא. היחסים המשפטיים של המעורבים במיזם נקבעים על ידי תקנון הקרן, ומסמכים נוספים שיידרשו התובע ובא כוחו לחתום עליהם כתנאי לקבלת התמיכה.