גם העובדים יכולים לקבל את כספי צבירת הפיצויים

 

עובד שלא יבקש למשוך את כספי הפיצויים ביום 9/11/2018 עלול לאבד את כספי צבירת הפיצויים בקופות

 
על מנת לבדוק את האפשרות לקבל את כספי צבירת הפיצויים בחברת הביטוח וקרן הפנסיה, לפי תיקון 21 לחוק הגמל - נא למלא טופס זה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

אם אתה מעוניין שניצור אתך קשר בחוזר, אנא מלא פרטים אישיים

 
 
 
 
 
 
 
 
ביום 08/07/2018 פורסם חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון מס' 21 ) התשע"ח-2018.
מדובר בשינוי בעל משמעות רבה בשוק העבודה ובשוק הפנסיוני לעניין הזכאות לכספים שנצברו בקופת הפיצויים.
עד מועד פרסום התיקון, המצב הקיים היה כי ברוב המקרים הכספים אשר הופרשו על ידי המעסיק לרכיב הפיצויים, בקרן הפנסיה ובפוליסות הביטוח, לכאורה שייכים למעסיק וזאת במידה וסיום העסקתו של העובד אינה מזכה בפיצויי פיטורים : המעסיק רשאי למשוך חזרה את הכספים שהופקדו.
המצב בפועל הינו, כי ישנן קופות פיצויים רבות אשר המעסיקים מצדם סברו כי כספים אלו שייכים להם אולם לא פעלו על מנת למשוך אותם.
על פי התיקון לחוק, התנאים למשיכת הפיצויים על ידי המעסיק לאחר סיום יחסי העבודה הם 2 אפשרויות בלבד:
אפשרות א' - המעסיק הגיש תביעה לבית הדין לעבודה עד 8/11/2018 או בתוך 4 חודשים מיום סיום העבודה או שיש למעסיק פסק דין הצהרתי מבית הדין לעבודה שהוא זכאי למשוך את הכסף, וזאת עד ליום 8/11/2018 או בתוך 4 חודשים מיום סיום העבודה.
אפשרות ב' - העובד הסכים לכך שהמעסיק יקבל את הכסף. במקרה כזה המעסיק צריך למסור לחברת ביטוח או לקרן פנסיה את כל המסמכים האלה:
  • 1. הודעה של המעסיק, עם אסמכתה, שכספי פיצויים, ניתנים להחזרה לידי המעסיק.
  • 2. הסכמה בכתב של העובד שנחתמה אחרי מועד סיום יחסי העבודה לשחרר את הכסף למעסיק.
התיקון לחוק קובע כי על המעסיק אשר רוצה למשוך את צבירת כספיי הפיצויים של העובד להגיש תביעה בתוך 4 חודשים ממועד עזיבתו של העובד או לחילופין בתוך 4 חודשים מיום פרסום החוק זאת במידה ומדובר בעובדים מהעבר, דהיינו עד ליום 08/11/2018, לבית הדין האזורי לעבודה. מעסיק אשר לא יפעל בהתאם יאבד את זכותו לקבלת הכספים אשר יעברו לזכותו של העובד בתום התקופה הנקובה, ככל והעובד ידרוש זאת.
לכן, עובד שרוצה לקבל לידיו את צבירת הפיצויים צריך לפעול במהירות ולהגיש בקשה למשיכת כספיי הפיצויים מיד בתום 4 חודשים מיום פרסום התיקון לחוק, דהיינו מיום 09/11/2018 או בתום 4 חודשים מיום סיום העסקתו בחברה. תיקון החוק הוא הזדמנות לעובד לקבל את צבירת הפיצויים שנצברו לזכותו.