גישור מקוון (ODR)

 
 
אנו מיישמים שיטת גישור חדשנית ומקוונת - Online Dispute Resolution
למילה resolution יש ארבעה מובנים בשפה האנגלית:
(1) פירוק (2) החלטה (3) הסכמה (4) פתרון
דיספיוטק או.די.אר הוא מודל גישור חדשני למניעת סכסוכים, צמצומם ופתרונם, על ידי פירוק הסכסוך למרכיביו הקטנים ביותר, באופן שמאפשר לצדדים לקבל החלטות מושכלות בדבר כדאיות הפשרה.
מודל הגישור הטכנולוגי של דיספיוטק מתאים הן לצדדים מסוכסכים והן לעורכי דין מייצגים. צור קשר כדי לגדר את הסכסוך לנהלו באופן מבוקר ולסיימו בהסכמה.
עיקרי השיטה:
שלב א' - ניסוח שאלות כן/לא על ידי הצדדים (אין חובה לענות על כל השאלות)
שלב ב' - מענה הדדי על שאלות הצדדים (תשובות כן / לא בלבד)
שלב ג' - ניסוח שאלות השלמה על ידי המגשר
שלב ד' - מענה הדדי על שאלות המגשר
שלב ה' - חזרה על שלבים א' - ד' לפי הצורך
שלב ו' - ניסוח מדוקדק של הסכמות ומחלוקות
שלב ז' - יישום כלים טכנולוגים וכללים משפטיים-כלכליים לפתרון השאלות שנותרו במחלוקת
כל הליך הגישור נעשה ללא נוכחות הצדדים
לעת עתה ובמסגרת פיילוט ליישום השיטה - הליך הגישור אינו כרוך בעלות או התחייבות
על מנת להירשם או לקבל פרטים נוספים - יש למלא טופס להלן: