פיצויי פיטורים

 
 

המשרד מייצג עובדים ויועץ להם בשלב סיום העבודה. החל מהשיקולים לגבי התנהלות במקרים של רצון לסיים את העבודה, במקרים של הזמנה לשימוע, ייצוג עובדים במהלך שימוע, בדיקת מסמכי סיום העבודה לרבות בדיקה כספית של גמר חשבון וזכויות פנסיוניות. המשרד מייצג עובדים המעוניינים לקבל את צבירת הכספים בהסדר הפנסיוני כולל צבירת הפיצויים במקרה והמעסיק אינו מעוניין לשחררם.