פנסיה

 
 

המשרד מייצג עמיתים בקרנות פנסיה, בתביעות הנוגעות לזכויות פנסיוניות כולל אי הפקדה לפנסיה, קצבת זקנה, קצבת נכות וקצבת שארים. המשרד מייצג גם מבוטחים בביטוחי מנהלים וקופות גמל בתביעות על דמי גמולים שלא שולמו, פרמיה חסרה, ותביעות כספיות ונזיקיות על הפרת חובת מעסיקים במתן כיסוי פנסיוני כולל פנסיית זקנה פנסיה לשארים ואבדן כושר עבודה.