תביעות עבודה ייצוגיות

 
 

המשרד הוא פורץ הדרך ומוביל תחום התביעות הייצוגיות בבתי הדין לעבודה. למשרד נסיון עשיר בניהול הליכים משפטיים בכל הערכאות בבתי הדין לעבודה ובבג"צ. תחום התביעות הייצוגיות בבתי הדין לעבודה מאפשר לעובד לייצג את כל עובדי החברה, גם אם הוא הפסיק כבר את עבודתו בחברה. תחום זה מאפשר מימוש זכות הגישה לבתי הדין לעבודה, לרבות לסוגי אוכלוסיה המתקשים לפנות לבית המשפט כיחידים; הוא מאפשר את אכיפת הדין והרתעה מפני הפרתו; הוא מאפשר מתן סעד הולם לנפגעים מהפרת הדין; ומאפשר ניהול יעיל, הוגן וממצה של תביעות.