אושרה תביעה ייצוגית כנגד נגד מחסני מזון חינם פלוס בעניין הפרדת דמי הפיקדון מהמחיר המוצג על המשקאות

בית המשפט המחוזי תל אביב אישר תביעה ייצוגית כנגד מחסני מזון חינם פלוס בעניין הפרדת דמי הפיקדון מהמחיר המוצג על המשקאות שהוגשה ע"י עו"ד רם גורודיסקי.
המדובר בפרקטיקה פסולה של הנתבעת, שאינה מציגה לצרכן כי דמי הפיקדון מתווספים למחיר המשקאות או שהיא מציגה את מחירי המשקאות בנפרד מדמי הפיקדון ומציינת במילים "אינו כולל פיקדון". כתוצאה מכך, הצרכנים מוטעים לחשוב, כי מחיר המשקאות נמוך מזה שנגבה מהם בפועל.
עילות התביעה הייצוגית שאושרה הן הפרת חובה חקוקה והטעיה בניגוד לחוק הגנת הצרכן.
הקבוצה שבשמה תנוהל התובענה הייצוגית: לקוחות הנתבעת שרכשו משקאות בסניפיה אשר לא הוצג המחיר הכולל שלהם, בשבע השנים האחרונות, ושילמו דמי פיקדון עבורם.