אושר ביטול הסכם לפיו מבטחים הישנה תממן ביטוח קבוצתי ל ארגון המורים

אושר ביטול הסכם לפיו מבטחים הישנה תממן ביטוח קבוצתי ל ארגון המורים

בית הדין קבע כי הסכם הביטוח הוא הסכם חוץ תקנוני שדינו בטלות. הוא מעניק לקבוצת חברים זכויות עודפות על חברים אחרים והוא מימון ביטוח נכות מקצועית.21/12/2008

עב 7373/02 ארגון המורים נ' מבטחים

ארגון המורים בבתי הספר העל יסודיים בסמינרים ובמכללות (להלן:"ארגון המורים") תבע להצהיר כי קרן הפנסיה מבטחים הישנה מפרה הסכם שנחתם בינה לבין ארגון המורים לפיו על מבטחים הישנה לממן ביטוח נכות קבוצתי לחברי ארגון המורים

לטענת ארגון המורים התמורה אשר ניתנה על ידי ארגון המורים הינה הסכמתו לוותר על התחייבותה של מבטחים בהתאם להסכם מ-1962 להפעיל מחלקה אוטונומית לטיפול במורים.

מבטחים הפסיקה את ביצוע ההסכם וארגון המורים הגיש תביעה להמשיכו.

בית הדין קבע כי הסכם הביטוח הוא הסכם חוץ תקנוני שדינו בטלות. הוא מעניק לקבוצת חברים זכויות עודפות על חברים אחרים והוא מימון ביטוח נכות מקצועית. בנוסף קבע בית הדין שארגון המורים לא הוכיח נזק או פגיעה באינטרס המורים כתוצאה מהפחתת מספר הנציגים בקרן הפנסיה המטפלים בעניינו.

לכן קבע בית הדין כי ביטול הסכם הביטוח נעשה כדין. כי החלטת הממונה על שוק ההון שלא לאשר את הסכם הביטוח ניתנה מטעמים סבירים. כי קבלת עתירת ארגון המורים ופסיקת פיצוי בגין ביטול ההסכם בשווי עלות הזכות מהווה למעשה הענקת זכות נוספת מחוץ לתקנון, אשר כאמור הינה פסולה, ולכן אין להיענות לה.

בנוסף קבע בית הדין שהתנהלות מבטחים בעניין זה היתה בתום לב. בהחלטת דירקטוריון מבטחים, שרן ארז יור ארגון המורים, היה חבר בו נרשם במפורש כי ההסכם מותנה באישור האוצר.

 

הדפס שלח לחבר