אישה שלא היתה תלויה כלכלית במנוח, לא קשרה את גורלה בגורלו ולא התגוררה עמו לא זכאית לקצבה לפי חוק הגמלאות

אישה שלא היתה תלויה כלכלית במנוח, לא קשרה את גורלה בגורלו ולא התגוררה עמו לא זכאית לקצבה לפי חוק הגמלאות

בית הדין לעבודה דחה תביעה של אישה לתשלום גמלת שאירים בגין שירותו של מר רווק יוסף ז"ל במשרד הבטחון (להלן: "המנוח"). זאת, מהטעם שהתובעת אינה עונה על הגדרת שאיר הקבועה בסעיף 4(א)(1) לחוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב], התש"ל-1970 10/02/2009

עב 007004/07 יקטרינה שלייקוב נ. מדינת  ישראל

בית הדין לעבודה דחה תביעה של אישה לתשלום גמלת שאירים בגין שירותו של מר רווק יוסף ז"ל במשרד הבטחון (להלן: "המנוח"). זאת, מהטעם שהתובעת אינה עונה על הגדרת שאיר הקבועה בסעיף 4(א)(1) לחוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב], התש"ל-1970
בית הדין החליט כי במקרה דנן לא התקיימו הנסיבות המצביעות על כך שהתובעת אכן היתה הידועה בציבור של המנוח בשלוש שנות חייו האחרונות ו/או כי התובעת התגוררה עם המנוח בעת פטירתו. זאת, אף שעה שהביא בחשבון את הגישה המרחיבה הנקוטה בפסיקה ביחס למשמעות המונח "ידועה בציבור", ואולי דווקא נוכח גישה זו, השמה דגש על מהותם האמיתית של היחסים ועל התלות הרגשית והכלכלית הנגזרת מהם.
 
הרושם העולה מהראיות הינו – כי בתקופה הרלבנטית לתביעה; קרי – בשלוש שנות חייו האחרונות של המנוח ולאחר שמצבו הרפואי התדרדר, התובעת לא היתה תלויה כלכלית במנוח, לא קשרה את גורלה בגורלו ולא התגוררה עמו, כאשר עיקר מעייניה היו נתונים להפקת תועלת כלכלית מיחסיה עם המנוח

הדפס שלח לחבר