את מי משרת סוכן הביטוח?

עו"ד גל גורודיסקי: סוכן הביטוח אינו משרתם של כמה אדונים אלא רק של אדון אחד – הלקוח, הוא העובד. לכן הפתרון היחיד העומד בפני סוכן הביטוח הוא לבצע את מה שטוב לעובד.

שאלה: מעביד שפתח בזמנו לעובדת שלו ביטוח מנהלים עם כסוי לא.כ.ע מקצועי בהיותה בגיל 52 , דורש היום – העובדת היום כבר בת 59 !!! במסגרת סגירת עסקו כעצמאי והפיכתו לחברה בע"מ – להעביר את הפוליסה הישנה לבעלות העובדת ולפתוח לה פוליסת מנהלים חדשה , באותה מסגרת שכר והפרשות , עם כסוי לא.כ.ע רגיל בגובה כסוי נמוך ממה שהיה קודם לכן ומן הסתם בתנאי השקעת קצבה וריסק פטירה אחרים .

מעבר לעובדת מילוי שאלון החלפה , השוואה , חובת הגלוי וכיוצ"ב
ובשל היותי משרתם הנאמן של שלושת האדנים : המעביד , העובד , וחברת הביטוח .

מה עלי לעשות כדי להגן על עצמי בצורה הטובה ביותר עם דרישה כזאת שעלולה לסבך אותי , בלי רצוני , ביעוץ / מכירה שאיננה טובה על פניו לעובדת ?

תשובה: חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני), תשס"ה-2005, קובע באופן מפורש כי סוכן הביטוח לא יעדיף טובתו של אף אחד על פני טובתו של הלקוח שהוא העובד. סוכן הביטוח אינו משרתם של כמה אדונים אלא רק של אדון אחד – הלקוח, הוא העובד. לכן הפתרון היחיד העומד בפני סוכן הביטוח הוא לבצע את מה שטוב לעובד. הביטוח הפנסיוני של העובד צריך להיעשות במסגרות התקציב שנקבעו על ידי המעסיק. כדי לפתור את ניגוד העניינים הפוטנציאלי שיש בין המעסיק לבין העובד ואת חוסר הנעימות שעלול לעמוד בו הסוכן מול המעסיק על הסוכן להפעיל השפעתו על המעסיק שיסדיר באופן ברור ומפורש את התנאים אותם מעסיק רשאי להסדיר מתוך ההסדר הפנסיוני בארגון ובראשם: התקציב הפנסיוני, התקציב לאבדן כושר עבודה וגורלם של פיצויי הפיטורים. זאת, לגבי מעסיק המפקיד בשיעורים גבוהים מעבר לאמור בצו ההרחבה בדבר פנסיה חובה בכלל המשק, הואיל וצו ההרחבה סף מינימום להסדר הפנסיוני בארגון.