ביטוח לאומי – חלית נפצעת?

אזרחים רבים מפסידים כסף המגיע להם מכיוון שאינם מקבלים ייעוץ משפטי מקצועי.

כאשר אנו שומעים "ביטוח לאומי" אנו נזכרים בטפסים, בירוקרטיה ומבוך נהלים והנחיות שקשה להתמצא בהן. "מיצוי זכויות" נשמע כמו סיסמה שיווקית בתשדיר פרסומת ברדיו.

המציאות היא, שפעמים רבות האזרח הפשוט אכן אינו מודע לאפשרויות שיש בידו לקבל כספים והטבות מס.

ישנם גם מקרים רבים בהם חשוב לקבל ייעוץ משפטי מקצועי העשוי להגדיל את הסכומים המשולמים לאזרח כגון:

  • תאונת דרכים שהיא גם תאונה הקשורה לעבודה
  • בחירת מסלול התביעה הנכון בביטוח הלאומי, כאשר קיימת זכאות לתשלומים גם מקרן הפנסיה. 
  • מצב רפואי שנגרם במסגרת העבודה. 
  • מקרה של מוות (חו"ח) במשפחה.

כאשר מי שמגיש תביעה בשל מצב רפואי מזומן בפני ועדה רפואית של הביטוח הלאומי.

נקיטת הליכים שגויים או חסרים עלולה לפגוע בזכויות התובע !

  • משרדנו מציע מומחיות משולבת בתחומים המבטיחים טיפול שלם ומקצועי בכל צרכיו של הלקוחביטוח לאומי – באמצעות עו"ד שעבדו במל"ל.
  • פנסיה – על מנת לוודא שהלקוח מקבל המגיע לו מקרן הפנסיה ושזכויותיו אינן נפגעות עקב בחירת מסלול תביעה שגוי נגד קרן הפנסיה או הביטוח הלאומי.
  • דיני עבודה – בדיקה מקיפה של כספים המגיעים לעובד כתוצאה משינוי תנאי העבודה או הפסקת עבודה.

בשנים האחרונות קמו גופים מסחריים המציעים ייעוץ בכסות של "עזרה במילוי טפסים". ייעוץ זה עלול להוביל לתקלות קשות, כאשר מכלול הנסיבות הרלוונטיות אינן נלקחות בחשבון, שתוצאתן נזק בלתי הפיך ללקוחות. כך למשל, גופים אלה אינם יכולים לייצג את הלקוח בוועדות הרפואיות של הביטוח הלאומי וכמובן גם בפני ביה"ד לעבודה או בפני קצין התגמולים.

בעניין ת"א 9270/07 לשכת עורכי הדין בישראל ואח' נ' המרכז למימוש זכויות רפואיות בע"מ ואח' קבע בית המשפט כי פעילותם של גופים אלה אסורה על פי חוק, הואיל והם נותנים שירותים משפטיים, ללא הכשרה ורישוי מתאימים:

"אם מלכתחילה נציגי המרכז אינם שואלים את השאלות הרלוונטיות וחוקרים את נסיבות המקרה, ואם מלכתחילה אינם בקיאים בפסיקה הענפה ובנבכי החוק, כיצד יחליטו, או יותר נכון, מה יגרום להם להבין שיש צורך להגיש את התביעות במקביל ?!"