בית משפט אישר במלואו את ההסדר הפנסיוני שניסח עו"ד גורודיסקי במסגרת מכרז הסיעוד של המוסד לביטוח לאומי

בית משפט אישר במלואו את ההסדר הפנסיוני שניסח עו"ד גורודיסקי במסגרת מכרז הסיעוד של המוסד לביטוח לאומי

בית משפט המחוזי בירושלים דחה את כל טענות חברות הסיעוד נגד חבותם לשלם לעובדיהם הסדר פנסיוני כפי שנוסחה על ידי עו"ד גל גורודיסקי במכרז למתן שירותי סיעוד עבור מבוטחי הביטוח הלאומי הזכאים לקבל לשירותי סיעוד ממטפלים אשר ממומנים על ידי המוסד לביטוח לאומי ומועסקים על ידי חברות ועמותות לאספקת כח אדם בסיעוד. 10/02/2009

עת"מ 001003/09 איגוד נותני שירותי סיעוד נ' המוסד לביטוח לאומי 

בית המשפט המחוזי בירושלים אישר השבוע הסכם בין מזמין שירותים לנותני שירותים בענף הסיעוד, במסגרתו אושר הסדר פנסיוני המקנה לעובדים זכויות מלאות, לרבות הזכות להפקדה פנסיונית מלאה החל מהיום הראשון לעבודתם, רטרואקטיבית לאחר שישה חודשים.

פסק הדין ניתן בתגובה לעתירה המנהלית שהגישו חברות הסיעוד כנגד המוסד לביטוח הלאומי, בדרישה לבטל את המכרז שפרסם ליצירת מאגר נותני שירותי סיעוד. בין היתר, התנגדו חברות הסיעוד להסדר הפנסיוני במכרז, המחייב אותן בהפקדות פנסיוניות מלאות עבור העובדים החל מהיום הראשון לעבודתם, ומאפשר לעובדים לקבל בסיום עבודתם את צבירת כספי הפיצויים גם אם עזבו בנסיבות שאינן מזכות אותם בכספים אלו.

בפסק הדין אימץ בית המשפט את ההסדר הפנסיוני במכרז, אותו ניסח עו"ד גל גורודיסקי, ודחה את טענות חברות הסיעוד נגד ההסדר.

עו"ד גל גורודיסקי אמר ל"עדיף" כי מדובר בפסק דין תקדימי בעל חשיבות עליונה הואיל ובית המשפט אישר מצב בו מזמין העבודה קובע את התנאים הפנסיוניים של עובדי הקבלן, ומעניק למזמין העבודה לגיטימציה מלאה להורות לקבלן כיצד לשלם את הזכויות הפנסיוניות, לרבות שיעור ההפקדה לפנסיה, ומטיב את מצב העובדים ביחס לשיעור ההפקדות שנקבע בצו ההרחבה לפנסיה חובה

הדפס שלח לחבר