דיני עבודה ופנסיה

תביעות עבודה אישיות

המשרד מייצג עובדים ומעסיקים בתביעות בבתי הדין לעבודה, כולל תביעות כספיות הנובעות מזכויות בגין תקופת עבודה וסיומה, תביעות להכרה ביחסי עובד ומעסיק ותביעות לסעדים הצהרתיים וצווי מניעה. למשרד נסיון עשיר בניהול הליכים בכל הערכאות בבתי הדין לעבודה ונפסקו לזכות לקוחות המשרד פסקי דין רבים בהם זכו לקוחות המשרד.

פנסיה

המשרד מייצג עמיתים בקרנות פנסיה, בתביעות הנוגעות לזכויות פנסיוניות כולל אי הפקדה לפנסיה, קצבת זקנה, קצבת נכות וקצבת שארים. המשרד מייצג גם מבוטחים בביטוחי מנהלים וקופות גמל בתביעות על דמי גמולים שלא שולמו, פרמיה חסרה, ותביעות כספיות ונזיקיות על הפרת חובת מעסיקים במתן כיסוי פנסיוני כולל פנסיית זקנה פנסיה לשארים ואבדן כושר עבודה.

תביעות עבודה ייצוגיות

המשרד הוא פורץ הדרך ומוביל תחום התביעות הייצוגיות בבתי הדין לעבודה. למשרד נסיון עשיר בניהול הליכים משפטיים בכל הערכאות בבתי הדין לעבודה ובבג"צ. תחום התביעות הייצוגיות בבתי הדין לעבודה מאפשר לעובד לייצג את כל עובדי החברה, גם אם הוא הפסיק כבר את עבודתו בחברה. תחום זה מאפשר מימוש זכות הגישה לבתי הדין לעבודה, לרבות לסוגי אוכלוסיה המתקשים לפנות לבית המשפט כיחידים; הוא מאפשר את אכיפת הדין והרתעה מפני הפרתו; הוא מאפשר מתן סעד הולם לנפגעים מהפרת הדין; ומאפשר ניהול יעיל, הוגן וממצה של תביעות.

ארגוני עובדים

המשרד יועץ ומייצג ארגוני עובדים וועדי עובדים החל משלב יזימת ההתארגנות, עובר בשלב המשא ומתן לקראת חתימת הסכם קיבוצי וליווי במהלך יחסי העבודה הקיבוציים. למשרד נסיון רב בייצוג ארגוני עובדים וועדי עובדים ובהליכים משפטיים קיבוצייים. המשרד מייצג הן ארגוני עובדים ארציים, ארגוני עובדים פרופסיונאלים, ארגוני עובדים עצמאיים וארגוני עובדים עצמאיים. המשרד מלווה עובדים (קבוצות ובודדים) המעוניינים ליזום ולהקים ארגון עובדים במקום העבודה.

פיצויי פיטורים

המשרד יועץ ומייצג ארגוני עובדים וועדי עובדים החל משלב יזימת ההתארגנות, עובר בשלב המשא ומתן לקראת חתימת הסכם קיבוצי וליווי במהלך יחסי העבודה הקיבוציים. למשרד נסיון רב בייצוג ארגוני עובדים וועדי עובדים ובהליכים משפטיים קיבוצייים. המשרד מייצג הן ארגוני עובדים ארציים, ארגוני עובדים פרופסיונאלים, ארגוני עובדים עצמאיים וארגוני עובדים עצמאיים. המשרד מלווה עובדים (קבוצות ובודדים) המעוניינים ליזום ולהקים ארגון עובדים במקום העבודה.

שימוע לפני פיטורין – גורודיסקי ושות' – משרד עורכי דין

גורודיסקי ושות' – משרד עורכי דין