הדרכה חדשה ליועצים פנסיונים: תקלות ועילות תביעה בהליך השיווק הפנסיוני

הדרכה חדשה ליועצים פנסיונים: תקלות ועילות תביעה בהליך השיווק הפנסיוני

לא כל התקלות בתהליך השיווק הפנסיוני ניתנות לתיקון על ידי שינויים שיבוצעו מעתה ואילך.

לעיתים צריך הלקוח לעמוד על זכותו לקבל פיצוי על הפסדי העבר.

סקירה ממצה של תקלות ועילות תביעה בהרצאה חדשה של עו"ד גל גורודיסקי

להזמנה והשתתפות – צור קשר