הוגשה תביעה ייצוגית נ' הוט מובייל

התובע, לקוח של הנתבעת, טוען כי הנתבעת מבצעת עיגול ביתר אסור כאשר מעגלת את סכום החיוב עבור שיחה יחידה לסכום הקרוב המסתיים בשתי ספרות אחרי הנקודה העשרונית, ומשמיטה לגמרי את המקום השלישי לאחר הנקודה העשרונית, וזאת, בניגוד גמור להוראות רישיונה.
המשמעות המעשית היא שסכומים של 5 עד 9 עשיריות אגורה (שלוש ספרות אחרי הנקודה העשרונית) – שעל פי הוראות רישיונה היו אמורים להיות מחויבים במדויק – הנתבעת מעגלת אותם כלפי מעלה. סכומים של 1 עד 4 עשיריות אגורה, הנתבעת מעגלת אותם כלפי מטה. הלקוח מרוויח במקרה של עיגול למטה וניזוק במקרה של עיגול כלפי מעלה.
התוצאה היא שכאשר החיוב של עשרות האגורות, עבור כל אחת מהשיחות היחידות, הינו בהתפלגות שווה (כלומר, 1 ל-10),  ללקוח נגרם נזק של עיגול מחצית האגורה כלפי מעלה, בכל פעם שמופיעה הספרה 5 במקום השלישי אחרי הנקודה העשרונית. בפועל, ההתפלגות אינה שווה והצרכן ניזוק כמעט תמיד לרעתו.
להוראות סעיף 6 לנספח ה'1 לרשיונה, עיגול הסכומים הינו לתצוגה בלבד וכאשר מחשבת הנתבעת את הסכום לחיוב לקוחותיה, עליה לעשות זאת ללא עיגול כלל, ועל כן עסקינן בעיגול אסור.