הוגשה תביעה ייצוגית על סך כ-27.6 מיליון שקל נגד 4 חברות בגין פרסום תנאים בפרסומות באותיות קטנות מדי

עו"ד רם גורודיסקי הגיש בשם ארבעה צרכנים בקשה לתביעה ייצוגית לבית המשפט המחוזי בתל אביב נגד החברות ניו-פארם, מגה קמעונאות, קשרי תעופה ואשת טורס, בטענה שהן פרסמו מודעות שהכילו סייגים ותנאים באותיות קטנות מדי, בניגוד לחוק המחייב שהאותיות הקטנות לא יהיו קטנות מ-30% מגודל האותיות הגדולות במודעה ובכל מקרה לא פחות מ-2 מ"מ.

על פי הבקשה לאישור התובענה הייצוגית, אצל כל הנתבעות מפורסמות מעת לעת מודעות הכוללות תנאים באותיות קטנות מהנדרש בחוק. התובעים טוענים כי הדבר גורם להטעיית הצרכנים ולנזקים כספיים וכלליים. הם מבקשים מבית המשפט להורות לחברות לחדול מפרסום מודעות שלא בהתאם לחוק, להקים מערך פיקוח ובקרה, ולפצות את חברי הקבוצה.