הוגשה תובענה ייצוגית נ' חברת פרטנר תקשורת בע"מ על סך 23,688,000 ₪

התובע הוא לקוח של פרטנר (הנתבעת) באמצעות כרטיס משולם מראש (Pre Paid), המאפשר למנוי לעשות שימוש ברשת הרט"ן (רדיו טלפון נייד) של פרטנר ללא התחייבות, ללא דמי מנוי, ולטעון את חשבון הרט"ן שלו בכמות כסף מוגדרת מראש.

פרטנר מציגה שיטת חיוג למספר כוכבית מקוצר של 3 ספרות כדרך היחידה בה יכול מנוי ביגטוק לחייג לחו"ל (באמצעות חברת אומני טלקום בע"מ), למגוון רחב של יעדים ברחבי העולם.

התובע, אכן נהג לחייג לחו"ל בהתאם להנחיות פרטנר, באמצעות שיטת חיוג הכוכבית. לתדהמתו הרבה הוברר לו, כי הוא מחויב בתשלום, גם כאשר לא היה כל מענה מצד יעד השיחה בחו"ל ולא נוצרה עימו כל שיחה.

התובע, שהיה בטוח כי המדובר בטעות, התקשר לשירות לקוחות של פרטנר על מנת לתקנה. אולם במרכז השירות נמסר לו כי החיוב בתעריף חו"ל מתחיל מרגע הקמת הקשר עם אומני טלקום ולא רק כאשר נוצר קשר עם יעד השיחה בחו"ל. כלומר, למרות שמנויי הביגטוק מבקשים להתקשר אל יעד בחו"ל ומצפים כי החיוב יחל רק מרגע מימוש התקשרות זו או שלא יחול בכלל באם השיחה לא נענתה, מחייבת פרטנר מנויים אלה, כאילו מומשה השיחה ליעד חו"ל כבר מתחילת מענה קולי אומני טלקום.

לפי בקשת האישור לתובענה ייצוגית התשלום אותו גובה פרטנר ממנויי ביגטוק בתעריף חו"ל, עבור מקטע השיחות לאומני טלקום, אינו נמנה על סוגי התשלומים המותרים לפרטנר.