הוגשה תובענה ייצוגית נ' סלקום ישראל בע"מ על סך 13,991,250 ₪

1/01/2013

הוגשה תובענה ייצוגית נ' סלקום ישראל בע"מ על סך 13,991,250 ₪

התובע התקשר בהסכם עם סלקום (הנתבעת), בין היתר, לניוד 4 מספרי טלפון סלולריים שהיו ברשותו, אל רשת הרט"ן (רדיו טלפון נייד)  שלה.

ביום 9/9/2012, התקבלו כרטיסי ה-SIM של סלקום, שנשלחו אל הלקוח. באותו היום, עם קבלת כרטיסי ה-SIM הורה הלקוח לסלקום לבצע את הניוד בפועל. מתן השירות על ידי מפעיל הרט"ן הקודם (פלאפון) הופסק והוחל השימוש בטלפונים ברשת סלקום.

עם קבלת חשבון לתשלום מסלקום, התגלה כי סלקום החלה לחייב את התובע בתשלום קבוע חודשי כבר מיום 3/9/2012. השיטה בה עשתה סלקום שימוש היא שיוך מספרים זמניים לתובע וחיוב בתשלום עבורם (בסך 19.17 ₪ ללא מע"מ עבור כל קו) עד לתקופה בה נוידו המספרים הקבועים בפועל.

זאת, על אף שבמועד זה, התובע כלל לא יכול היה לעשות שימוש ברשת סלקום בטלפונים הנ"ל, הואיל וטרם נוידו מספרי הטלפון לרשת סלקום.

לפי בקשת האישור לתובענה ייצוגית הפרה סלקום את סעיף 11 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב- 1982, כאשר לא קיימה את הוראות רשיונה האוסרות על גביית תשלום טרם אספקת השירות בפועל.