חבות פנסיונית

אושר ביטול הסכם לפיו מבטחים הישנה תממן ביטוח קבוצתי ל ארגון המורים

בית הדין קבע כי הסכם הביטוח הוא הסכם חוץ תקנוני שדינו בטלות. הוא מעניק לקבוצת חברים זכויות עודפות על חברים אחרים והוא מימון ביטוח נכות מקצועית.
21/12/2008

משיכת כספים מקרן הפנסיה פוגעת בזכויות העובד למרות הסכמי הרציפות. על הקרן לשלם פנסיה לפי דרגת השכר במועד הפרישה

בית דחה דחה טענת העמית כי משיכת כספים מקרן הפנסיה איננה פוגעת בזכויותיו לאור ההוראה בהסכמי הרציפות אולם קיבל טענתו לפיה , יש לחשב את שיעור הפנסיה על בסיס דרגת השכר ערב סיום עבודתו בפועל של התובע
21/12/2008

תקלה בהעברה בין קרנות פנסיה איננה פוגעת בזכויות העמית

בית הדין קבע כי כאשר העברת הכספים בין קרנות פנסיה נעשית בניגוד להוראות חוזר הממונה על שוק ההון העוסק בעניין זה, קרנות הפנסיה אינן רשאיות לפגוע בזכויות המבוטח.
21/12/2008

איחור בהעברת הכספים עלול לחייב את הקופה בהפסדים

על רקע הירידות בבורסה ביקשו עמיתים רבים למשוך ולהעביר את כספי הקופות שברשותם. איחור בפדיון לעומת המועדים הקבועים בתקנות עלול לגרום לכך שהקופה תשלם את ההפסדים במשך תקופת האיחור.
21/12/2008

קרן פנסיה תפצה עמיתה על מצג שווא לפיו היא תקבל פנסיה גבוהה מזו המגיעה לה בפועל

בית משפט השלום קבע כי קרן הפנסיה אחראית על מצג שווא בכך שהציגה לתובעת סכום פנסיה גבוה מזה שהגיע לה והתובעת פרשה בעקבות מצג זה. בית משפט פסק לתובעת פיצוי על הנזק שנגרם לה בשיעור 75% מהפרש הפנסיה בין הסכום שהוצג לתובעת לבין הסכום שקיבלה בפועל.
13/11/2008

"אירוע המזכה" בקבלת קצבת נכות, אינו המועד בו נפגע או חלה התובע, אלא המועד בו קבע רופא הקרן שהוא נכה

יום מתן החלטת רופא הקרן היה ב-20.1.04, הרופא קבע במועד זה כי התובע מסוגל להמשיך לעבוד. במועד זה חל כבר התקנון האחיד (שתחולתו מ 1/10/2003). מכאן, שהחל ממועד זה, לא ענה התובע על הגדרת 'נכה'
13/11/2008

אלמנה "פיספסה" בחודש את כניסת התקנון האחיד לתוקף ולא תקבל קצבת זקנה מקרן הפנסיה

התובעת היא אלמנה של פנסיונר שהיתה זכאית לפנסיה על פי תקנון קרן הפנסיה שחל לפני אוקטובר 2003. למרות שהפנסיונר נפטר בחודש 9/2003 החיל בית הדין לעבודה את התקנון האחיד וקבע כי ובת זוגו לא לא זכאית לפנסיה הואיל ולא הגיעה עדיין לגיל פרישה.
13/11/2008

פסק דין – קרן הפנסיה תשלם פנסיה בגלל מכתב שגוי ששלחה ללקוח

בית הדין לעבודה קיבל את טענת התובע כי על הקרן לשלם לו קצבה אף אם אינו עומד בתקנון. זאת היות והקרן הפרה את חובת הגילוי המוטלת עליה בכך שלא יידעה אותו בדבר הנזק שייגרם לו עקב הפסקת תשלומים לקרן לתקופה של 12 חודשים או יותר.
13/11/2008

עו"ד גל גורודיסקי פנה לשר התעשיה המסחר והתעסוקה שלא יתן צו הרחבה להסכם הקיבוצי החדש בענף השמירה

ההסכם הקיבוצי החדש בענף השמירה קובע כי הוא יכנס לתוקף עם מתן צו הרחבה שלו. בבדיקה שנערכה על ידי עו"ד גל גורודיסקי התברר כי וההסכם מרע את מצבם של עובדי השמירה יחסית להסכם הקיבוצי הישן. לכן, פנה עו"ד גורודיסקי לשר התמ"ת שיימנע מהרחבתו.
12/11/2008

עתירה לבג"ץ להחיל את צו ההרחבה בדבר פנסיה חובה בכלל המשק על כל עובד מעל גיל 18

ארגון עדאללה הגיש עתירה לבג"צ בדרישה להחיל את ההסכם הקיבוצי בדבר פנסיה חובה על כל עובד מעל גיל 18 בטענה כי למעשה מדובר באפליה לרעה של האוכלוסיה הערבית שאיננה משרתת בצבא ונכנסת למעגל העבודה בגיל 18.
2/11/2008

חובת מעסיק בענף כח האדם לאור צו ההרחבה בדבר פנסיה חובה בכלל המשק

האם כאשר חל על מעסיק הסכם קיבוצי מכוחו חייב המעסיק לערוך לעובדיו הסדר פנסיוני בתקציב מלא (17.5% או 18.33%) כעבור 9 חודשים מתחילת עבודתו, קמה למעסיק, למרות זאת, חובה לערוך הסדר פנסיוני לפי צו ההרחבה כעבור 6 חודשים בהתאם להוראות צו ההרחבה.
28/09/2008

פסק דין תקדימי – אישור תובענה ייצוגית נגד מעסיק שלא הפקיד פנסיה לעובדיו

בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב (כב' השופט אילן איטח) אישר תובענה ייצוגית נגד חברת ב.ג. מוקד אבטחה בעילת אי הפקדה לקרן פנסיה על פי הוראות צו ההרחבה בענף השמירה.
14/09/2008

פסק דין תקדימי – אישור תובענה ייצוגית נגד מעסיק שלא הפקיד פנסיה לעובדיו

בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב (כב' השופט אילן איטח) אישר תובענה ייצוגית נגד חברת ב.ג. מוקד אבטחה בעילת אי הפקדה לקרן פנסיה על פי הוראות צו ההרחבה בענף השמירה.
14/09/2008

פסק דין תקדימי – אישור תובענה ייצוגית נגד מעסיק שלא הפקיד פנסיה לעובדיו

בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב (כב' השופט אילן איטח) אישר תובענה ייצוגית נגד חברת ב.ג. מוקד אבטחה בעילת אי הפקדה לקרן פנסיה על פי הוראות צו ההרחבה בענף השמירה.
14/09/2008

בית הדין האזורי לעבודה מיישם את הלכת בית משפט העליון לפיה לגרושה יש זכויות הפנסיה של מי שהתגרשה ממנו מכוח הסכם הגירושים שקיבל תוקף של פסק דין, כל עוד הוא בחיים…

במותו פוקעת זכותה של הגרושה הואיל ואין לה מעמד לפי תקנון הפנסיה ואילו קרן הפנסיה איננה מוסמכת ליתן הטבות מעבר לקבוע בתקנונה.

שליטה על התקציבים הפנסיונים מצריכה שינויים בהסכמי עבודה קיימים

בית משפט העליון קורא לכורתי הסכמי גירושין ולעורכי דינם, שראוי כי יבדקו היטב היטב בטרם חתימה באשר לזכויות עתידיות לגמלאות. בית משפט העליון קובע כי ייעוץ מקצועי בתחום הפנסיוני הוא הכרחי כאשר עורכים הסכמי גירושין.

חוות דעת: יש לשנות את המצב החוקי כך שהביטוח הלאומי ישלם בפשיטת רגל של המעסיק גם את ההפקדה לפנסיה

לראשונה- ההסתדרות הכללית מצטרפת לתביעה ייצוגית בבית הדין לעבודה.

הסכם קיבוצי – פנסיה חובה מקיפה במשק

 Previous Page Next Page