ייצוגיות נגד חמש חברות מזון על שיווק מוצרים עם אספרטיים מבלי לסמנם כנדרש

ייצוגיות נגד חמש חברות מזון על שיווק מוצרים עם אספרטיים מבלי לסמנם כנדרש

25/07/2012

החברות "תנובה", "שטראוס", "מבשלות בירה בינלאומיות", "זנלכל" ו"ריגלי ישראל", משווקות מוצרים המכילים את הממתיק המלאכותי אספרטיים, מבלי לקיים אחר תקנות בריאות הציבור (מזון דיאטתי וממתיקים), הקובעות חובת סימון מודגש ונפרד עבור מוצרים המכילים אספרטיים, נטען בתביעות ובקשות לאשרן כייצוגיות נגד חמש החברות שהוגשו לבית המשפט המחוזי בתל אביב.

http://megafon-news.co.il/asys/archives/67589