כלכליסט 06/01/2011 : אושרה ייצוגית נגד חברת שמירה שלא הפרישה כספי עובדים לגמל

כלכליסט 06/01/2011 : אושרה ייצוגית נגד חברת שמירה שלא הפרישה כספי עובדים לגמל

6/01/2011

כלכיסט 06/01/2011  כלכיסט 06/01/2011
אושרה ייצוגית נגד חברת שמירה שלא הפרישה כספי עובדים לגמל  אושרה ייצוגית נגד חברת שמירה שלא הפרישה כספי עובדים לגמל