כלל ביטוח תשלם יותר מ־2 מיליון שקל לקשישים שתביעת הסיעוד שלהם נדחתה.

בשנת 2015 הגיש עו"ד רם גורודיסקי לבית המשפט המחוזי בתל אביב – יפו תובענה ייצוגית כנגד כלל חברה לביטוח, בה נטען שכלל מפעילה שיטת בדיקה הפוגעת במבוטחיה בפוליסות ביטוח סיעודי. אדם סיעודי זכאי לקבל דמי ביטוח אם אינו מסוגל לבצע באופן מהותי שלוש מתוך שש פעולות בסיסיות. לפי התביעה, כלל בדקה את המבוטחים בביטוח סיעודי באופן שהפחית את סיכוייהם לקבל תשלומים. לפי ההסדר שהוגש השבוע לאישור ביהמ״ש המחוזי בתל אביב, כלל תשלם למבוטחים בביטוח סיעודי שתביעתם נדחתה סך כולל של 2.15 מיליון ש"ח. הכספים יחולקו באמצעות קרן בראשות שופט/ת בדימוס.