נזקי גוף

  • לקוח משרדנו נדחה ע"י המל"ל שלא הכיר בפגיעתו בעבודה. לאחר טיפולנו, יקבל הלקוח מהמל"ל ומחברות הביטוח סך של כ-2.1 מיליון ₪.
  • לקוח עם ליקוי ראיה נדחה ע"י המל"ל במשך מספר שנים בתביעתו לקצבת נכות. לאחר טיפול משרדנו, אושר לו תשלום רטרואקטיבי מעל 90,000 ₪ וקצבה חודשית בסך 6,000 ₪ לכל חייו.
  • לאחר הגשת תביעה לביהמ"ש וניהול מו"מ מול חברת הביטוח, לקוח שנפגע באצבע בזמן העבודה, קיבל פיצוי בסך 80,000 ₪.
  • לקוח שתבע לבדו את המל"ל לקצבת ניידות, נדחה עקב חוב של הלקוח לביטוח הלאומי. לאחר שהעביר הטיפול בתיק למשרדנו, קיבל המל"ל את תביעתנו ואיפשר ללקוח במקביל לחובו, לקבל קצבת ניידות לכל חייו.
  • בעקבות בקשת אמה של בת 14 בעלת מוגבלות בתפקוד היומיומי, אשר נדחתה ע"י המל"ל, טיפל משרדנו בתביעה וזיכה הלקוחה בתוספת לקצבת ילד נכה בסך של 1,800 ₪ בכל חודש, ובסה"כ סכום העומד על 86,400 ש"ח.
  • פוסט טראומה בעקבות החלקה בחצר: הלקוח החליק ונפגע בחצר בית. משרדנו תבע את ועד הבית, והצליח להשיג פיצוי גם בעבור הפציעה הפיזית, וגם בעבור פגיעה נפשית שהתובע טען שסבל ממנה עקב הפציעה.
  • נזקי גוף עקב תאונת דרכים: לאחר מו"מ מול חברת הביטוח ולאור הצעתה הנמוכה, הגיש משרדנו תביעה לביהמ"ש. לבסוף, שיפרה חברת הביטוח את הצעתה כך שסכום הפיצוי בגין התאונה עמד על סך של 30,000 ₪.
  • לקוח שנפגע בעינו בזמן העבודה, טופל ע"י משרדנו וזכה לפיצוי מהביטוח הלאומי בסכום של 93,000 ₪.
  • לאחר מו"מ מול חברת הביטוח, לקוחת משרדנו שנפגעה בגבה במהלך וכתוצאה מעבודתה כגננת, קיבלה פיצוי בסך 82,285 ₪.