עבודה בשבת מגדילה שיעור משרה של עובד במשרה חלקית

אין בחוק או בהסכמים קיבוציים דבר הקובע כי לעניין חישוב חלקיות המשרה או מניין הימים המזכים בפיצויי פיטורים – יש לנטרל ימי חג ושבת – כל עוד עבד העובד פחות ממשרה מלאה אחת. במקרה כאמור אין העבודה בשבת או בחג בגדר תוספת לעבודה הרגילה (כדוגמת שעות נוספות) אלא היא בגדר תחליף לעבודה בימי חול, שהרי במקום שבת או החג שבו עבד העובד הוא זכאי ליום מנוחה אחר

8. בדבע מז/ 60 – 3 גדעון ליפשיץ – בית מרגוע מעלה החמישה, (פדע י"ט 169, בעמ' 174) נקבע כי כאשר עובד עובד פחות ממשרה מלאה בימי החול יש לקחת בחשבון לעניין חישוב חלקיות המשרה גם את הימים בהם עבד בשבת. וכך נקבע:

"אכן במקרה הנדון לא היתה כל קביעות בכמות ימי עבודתו השבועיים של המערער, אף לא בימות השבוע שבהם עבד. למקרה כאמור, בו חלות חליפות ותמורות בחלקיות המשרה מידי שבוע בשבוע, נכונה היתה שיטת המשיבה בקובעה את חלקיות המשרה על פי היחס בין ימי עבודתו וימי אי עבודתו – לאורך כל תקופת העבודה. אולם באחת שגתה המשיבה: לא כדין נטרלה, בחישוב חלקיות המשרה כאמור, את ימי החג והשבת. זאת באשר אין מאומה בחוק פיצויי פיטורים התשכ"ג – 1963, ובתקנותיו, אף לא בהסכם הקיבוצי, המרמז כי לעניין חישוב חלקיות המשרה או מניין הימים המזכים בפיצויי פיטורים – יש לנטרל ימי חג ושבת – כל עוד עבד העובד פחות ממשרה מלאה אחת, ומשמע פחות מששה ימי חול בשבוע. במקרה כאמור אין העבודה בשבת או בחג בגדר תוספת לעבודה הרגילה (כדוגמת שעות נוספות) אלא היא בגדר תחליף לעבודה בימי חול, שהרי במקום שבת או החג שבו עבד העובד הוא זכאי ליום מנוחה אחר, הן על פי חוק שעות עבודה ומנוחה התשי"א-1951 והן על פי ההסכם הקיבוצי".