עבודה ופנסיה

מומחים בתחום פנסיה וגמל. ייצוג בתחום הפנסיוני ודיני עבודה, ייצוג וייעוץ משפטי וחוות דעת לעובדים ומעסיקים בנושאי פנסיה, יחסי עבודה וביטוח למעסיקים, עובדים עמיתים ומבוטחים, ניסוח הסדרים פנסיונים במסגרת ביחסי עבודה. ייעוץ ייצוג והדרכה של גופים מוסדיים (קופות גמל פנסיה וביטוח) בתחום המקצועי העסקי והמסחרי בשוק החיסכון ארוך-טווח. ובמקרה הצורך, נגיש עבורכם גם תביעת עובד על העוול שנגרם לכם).

משרדנו עוסק בדיני עבודה עם התמחות ייחודית בתחום המוצרים הפנסיונים: קרנות פנסיה ביטוחי מנהלים וקופות גמל.

אנו עורכים בדיקה משפטית מקצועית של זכויות בקרנות פנסיה וביטוחי מנהלים וניסוח המלצות לשינויים ובמקרה הצורך הגשת תביעת עובד בהתאם. אנו מייעצים ומייצגים עובדים ומעסיקים בתחום פנסיה ודיני עבודה. אנו מציעים ניסוח הסדרים פנסיונים עבור מעסיקים בהסכמי עבודה, עיצוב ועריכת מכרזים פנסיונים וניהולם. ניסוח הסכמי התקשרות בין מעסיקים לבין סוכנים פנסיונים ויצרנים פנסיונים.

אנו מגישים תביעות לפנסיית זקנה שארים ונכות במקרה שקרן פנסיה או חברת הביטוח אינם משלמים את הזכות ובמקרה שמעסיק אינו ממלא חובותיו על פי דין אנו פועלים עבור העובד לאכיפת זכויות פנסיוניות לפי הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה.

אנו מייעצים ומנסחים הסדרי שיתוף וחלוקה של הסדרים פנסיונים בין בני זוג בהסכמי גירושים ויחסי ממון.