פשרה: אסם תתרום לציבור סך של כ – 1.4 מיליון ש"ח בעקבות דליפת אמוניה


בשנת 2012 הגיש עו"ד רם גורודיסקי לבית המשפט המחוזי בתל אביב – יפו תובענה ייצוגית כנגד אסם, שעניינה באירוע דליפת אמוניה שארע במרכז הלוגיסטי של אסם באזור התעשייה חבל מודיעין במהלך יום 23.6.2012. בית המשפט אישר את התביעה כייצוגית בשנת 2014, וכעת הגיעו הצדדים לפשרה במסגרתה תשלם אסם לציבור סך של 1.14 מיליון שקלים, שיחולקו בדרך של תרומה כספית ובדרך של תרומת מוצרים.