פשרה בתובענה ייצוגית בעניין אי הצגת מחיר כולל – גדיש נ׳ מחסני מזון חינם פלוס

המרכולים מחסני מזון חינם פלוס תפצה את לקוחותיה בסך של 731,754 ₪. כך הוסכם בהסדר פשרה שהוגש לאישורו של בית המשפט המחוזי בתל אביב במסגרת תובענה ייצוגית שהוגשה ע"י עו"ד גורודיסקי רם. עניינה של התביעה בטענה כי לפיה הנתבעת פרסמה על גבי שלטים שהוצגו בסניפיה מבצעי מכירה של משקאות החייבים בפיקדון, כאשר צוין על גבי השילוט כי המחיר "אינו כולל פיקדון". ביום 6/12/2017 אישר בית המשפט את התובענה כייצוגית וכעת הגיעו הצדדים להסכם פשרה.