פשרה: ישראכרט תפצה את לקוחותיה בסך של כ- 1,400,000 ₪

עו"ד רם גורודיסקי הגיש לבית המשפט המחוזי בת"א תביעה ייצוגית נ' ישראכרט שעניינה הוא האופן שבו גובה המשיבה מלקוחותיה את העמלה בדבר "הפקה או הדפסה של מסמכים המצויים במאגר הממוחשב לבקשת לקוח", כך שכל תדפיס חודשי נחשב אצלה לבקשה חדשה הגוררת תשלום עמלה עבור כל חודש בנפרד. על פי הנטען בתביעה, ישראכרט גבתה עמלה ביתר, כאשר היא גובה עמלת הפקת מידע במכפלת מספר החודשים ולא עבור בקשה בודדת. כעת, הגיעו הצדדים להסדר פשרה לפיו יפצו ישראכרט ואמריקן אקספרס את לקוחותיהן, בסך של כ-1.4 מיליון ₪.