פשרה: סינמה סיטי תפצה אנשים עם מוגבלות בסך של כ- 2,500,000 ₪

עו"ד רם גורודיסקי הגיש לבית המשפט המחוזי בת"א תביעה ייצוגית נ' סינמה סיטי בטענה שסינמה סיטי אינה מאפשרת לאנשים עם מוגבלות ליהנות משירות הזמנה וביטול הזמנה של כרטיסי קולנוע באופן מקוון, כפי שהיא מאפשרת לכלל האוכלוסייה ובכך היא מפרה את הוראות הדין, ובפרט נוהגת בניגוד לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. כעת, הגיעו הצדדים להסדר פשרה לפיו תפצה סינמה סיטי את ציבור האנשים עם מוגבלות, בסך של כ-2.5 מיליון ₪.