פשרה: רשת המרכולים פרשמרקט תפצה את לקוחותיה בסכום של כ- 700,000 ש"ח

בשנת 2014 הגיש עו"ד רם גורודיסקי לבית המשפט המחוזי בתל אביב תובענה ייצוגית כנגד רשת המרכולים פרשמרקט, שעניינה בשילוט בסניפי הנתבעת של מבצעי מכירה של משקאות כאשר צוין על גבי השילוט כי מחיר המבצע "אינו כולל פיקדון". בכך, נטען נגרם ללקוחות נזק שהוא ההפרש בין המחיר שנגבה בפועל עבור המשקאות לבין המחיר שהוצג ("ללא פיקדון").
בית המשפט אישר את התביעה כייצוגית בשנת 2015, וכעת הגיעו הצדדים לפשרה במסגרתה תפצה פרשמרקט את לקוחותיה בסך הקרוב ל-700,000 שקלים.