קרן פנסיה תפצה עמיתה על מצג שווא לפיו היא תקבל פנסיה גבוהה מזו המגיעה לה בפועל

קרן פנסיה תפצה עמיתה על מצג שווא לפיו היא תקבל פנסיה גבוהה מזו המגיעה לה בפועל

בית משפט השלום קבע כי קרן הפנסיה אחראית על מצג שווא בכך שהציגה לתובעת סכום פנסיה גבוה מזה שהגיע לה והתובעת פרשה בעקבות מצג זה. בית משפט פסק לתובעת פיצוי על הנזק שנגרם לה בשיעור 75% מהפרש הפנסיה בין הסכום שהוצג לתובעת לבין הסכום שקיבלה בפועל. 13/11/2008

תא (ת"א) 56569/06  בך מרים נ' קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים

התובעת ביקשה לברר לפני פרישתה את זכויותיה בקרן הפנסיה. קרן הפנסיה הודיעה לתובעת כי תקבל סכום מסויים אולם, לאחר פרישתה של העובדת התברר כי סכום הפנסיה לו היא זכאית נמוך מהסכום שהובטח לה. בית משפט השלום קבע כי קרן הפנסיה אחראית על מצג שווא בכך שהציגה לתובעת סכום פנסיה גבוה מזה שהגיע לה והתובעת פרשה בעקבות מצג זה. בית משפט פסק לתובעת פיצוי על הנזק שנגרם לה בשיעור 75% מהפרש הפנסיה בין הסכום שהוצג לתובעת לבין הסכום שקיבלה בפועל.

הדפס שלח לחבר