תביעות עבודה אישיות

המשרד מייצג עובדים ומעסיקים בתביעות בבתי הדין לעבודה, כולל תביעות כספיות הנובעות מזכויות בגין תקופת עבודה וסיומה, תביעות להכרה ביחסי עובד ומעסיק ותביעות לסעדים הצהרתיים וצווי מניעה. למשרד נסיון עשיר בניהול הליכים בכל הערכאות בבתי הדין לעבודה ונפסקו לזכות לקוחות המשרד פסקי דין רבים בהם זכו לקוחות המשרד.