עבודה ופנסיה

את מי משרת סוכן הביטוח?

עו"ד גל גורודיסקי: סוכן הביטוח אינו משרתם של כמה אדונים אלא רק של אדון אחד – הלקוח, הוא העובד. לכן הפתרון היחיד העומד בפני סוכן הביטוח הוא לבצע את מה שטוב לעובד. שאלה: מעביד שפתח בזמנו לעובדת שלו ביטוח מנהלים עם כסוי לא.כ.ע מקצועי בהיותה בגיל 52 , דורש היום

קרא עוד »

הדרכה חדשה ליועצים פנסיונים: תקלות ועילות תביעה בהליך השיווק הפנסיוני

הדרכה חדשה ליועצים פנסיונים: תקלות ועילות תביעה בהליך השיווק הפנסיוני לא כל התקלות בתהליך השיווק הפנסיוני ניתנות לתיקון על ידי שינויים שיבוצעו מעתה ואילך. לעיתים צריך הלקוח לעמוד על זכותו לקבל פיצוי על הפסדי העבר. סקירה ממצה של תקלות ועילות תביעה בהרצאה חדשה של עו"ד גל גורודיסקי להזמנה והשתתפות – צור

קרא עוד »

עבודה בשבת מגדילה שיעור משרה של עובד במשרה חלקית

אין בחוק או בהסכמים קיבוציים דבר הקובע כי לעניין חישוב חלקיות המשרה או מניין הימים המזכים בפיצויי פיטורים – יש לנטרל ימי חג ושבת – כל עוד עבד העובד פחות ממשרה מלאה אחת. במקרה כאמור אין העבודה בשבת או בחג בגדר תוספת לעבודה הרגילה (כדוגמת שעות נוספות) אלא היא בגדר

קרא עוד »

פרויקט האכיפה האזרחית של זכויות פנסיוניות לעובדי קבלן בעיצומו

השבוע הוגשו לבית הדין לעבודה שלוש בקשות נוספות לאישור תובענות ייצוגיות במסגרתן ניתבקש בית הדין לעבודה לפסוק נגד חברות שמירה פיצוי על כך שלא הפקידו לכל עובדיהם כספים לקרן פנסיה כפי חובתם בצו ההרחבה. במסגרת כתבי בית הדין המוגשים לבית הדין לעבודה בתובענות הייצוגיות פירטנו בין השאר את חשיבות התובענה

קרא עוד »

ביטוח מנהלים או קרן פנסיה עשויים להבטיח תשלום פיצויי פיטורים גם בעזיבת עבודה

כאשר יש לעובד קרן פנסיה או ביטוח מנהלים או כאשר חלה על המעסיק חובה להפקיד לפנסיה, סכום ההפקדה לקרן הפנסיה בסעיף פיצויי הפיטורים צריך להיות משולם לעובד שסיים עבודתו ולא קיבל פיצויי פיטורים, גם אם עזב בנסיבות שאינן מזכות בפיצויי פיטורים, דהיינו, גם אם התפטר. זאת, בהתאם להוראות סעיף 26(א)

קרא עוד »

פסק דין – תובע שמשך כספים בטעות לאחר סיום עבודתו אינו זכאי לפנסית נכות מהקרן

בית הדין האזורי בבאר שבע קבע כי התובע לא היה "חבר" בקרן כהגדרתו בתקנון ולפיכך לא היה בעל כיסוי ביטוחי ודי בעובדה זו, לאור הוראות התקנון, לדחות את תביעת התובע לביטול משיכת כספים בשל טעות. הערה: ייתכן שתוצאת פסק דין זה היתה שונה לאור חובת המשווק הפנסיוני והסוכן הפנסיוני לקים

קרא עוד »

עמדת משרד האוצר- לא ניתן לפתוח קרן פנסיה או ביטוח מנהלים ללא ביצוע תהליך של ייעוץ או שיווק פנסיוני

עמדת משרד האוצר- לא ניתן לפתוח קרן פנסיה או ביטוח מנהלים ללא ביצוע תהליך של ייעוץ או שיווק פנסיוני משרד האוצר מבהיר בנייר עמדה את פרשנותו של סעיף 13 לחוק הייעוץ הפנסיוני האוסר על ביצוע עסקה במוצר פנסיוני ללא ביצוע תהליך במהלכו על בעל הרשיון הפנסיוני להמליץ למבוטח על המוצר

קרא עוד »

אין לנכות תשלום בגין אובדן כושר עבודה לפי פוליסת ביטוח מנהלים מדמי אבטלה של ביטוח לאומי

אין לנכות תשלום בגין אובדן כושר עבודה לפי פוליסת ביטוח מנהלים מדמי אבטלה של ביטוח לאומי בית הדין הארצי לעבודה קבע כי אין לנכות מדמי אבטלה המגיעים למשיב, המבוטח במל"ל, תשלום שניתן לו בגין אובדן כושר עבודה לפי פוליסת ביטוח מנהלים בה בוטח, שכן התשלום אינו "עקב פרישה" כנדרש בס'

קרא עוד »

"אירוע המזכה" בקבלת קצבת נכות, אינו המועד בו נפגע או חלה התובע, אלא המועד בו קבע רופא הקרן שהוא נכה

יום מתן החלטת רופא הקרן היה ב-20.1.04, הרופא קבע במועד זה כי התובע מסוגל להמשיך לעבוד. במועד זה חל כבר התקנון האחיד (שתחולתו מ 1/10/2003). מכאן, שהחל ממועד זה, לא ענה התובע על הגדרת 'נכה'13/11/2008 עב (י-ם) 1656/06 לוי אורי נ' מבטחים קרנות פנסיה בע'מ בית הדין לעבודה קבע כי

קרא עוד »

בית הדין הארצי לעבודה: על המעסיק להוכיח כי אינו חייב להשלים פיצויי פיטורים מכוח סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים.

בית הדין הארצי לעבודה קבע כי על מנת שתשלום יבוא במקום פיצויי פיטורים, יש צורך שכך יקבע בהסכם קיבוצי, וכי ההסכם חל על המעביד והעובד, או אם ניתן אישור שר העבודה לתשלום כאמור. הנטל הוא על המעסיק להוכיח כי עובד אינו זכאי לפיצויי פיטורים מכוח סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים11/01/2009

קרא עוד »