דיני עבודה

עבודה בשבת מגדילה שיעור משרה של עובד במשרה חלקית

אין בחוק או בהסכמים קיבוציים דבר הקובע כי לעניין חישוב חלקיות המשרה או מניין הימים המזכים בפיצויי פיטורים – יש לנטרל ימי חג ושבת – כל עוד עבד העובד פחות ממשרה מלאה אחת. במקרה כאמור אין העבודה בשבת או בחג בגדר תוספת לעבודה הרגילה (כדוגמת שעות נוספות) אלא היא בגדר

קרא עוד »

ביטוח מנהלים או קרן פנסיה עשויים להבטיח תשלום פיצויי פיטורים גם בעזיבת עבודה

כאשר יש לעובד קרן פנסיה או ביטוח מנהלים או כאשר חלה על המעסיק חובה להפקיד לפנסיה, סכום ההפקדה לקרן הפנסיה בסעיף פיצויי הפיטורים צריך להיות משולם לעובד שסיים עבודתו ולא קיבל פיצויי פיטורים, גם אם עזב בנסיבות שאינן מזכות בפיצויי פיטורים, דהיינו, גם אם התפטר. זאת, בהתאם להוראות סעיף 26(א)

קרא עוד »

בית הדין הארצי לעבודה: על המעסיק להוכיח כי אינו חייב להשלים פיצויי פיטורים מכוח סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים.

בית הדין הארצי לעבודה קבע כי על מנת שתשלום יבוא במקום פיצויי פיטורים, יש צורך שכך יקבע בהסכם קיבוצי, וכי ההסכם חל על המעביד והעובד, או אם ניתן אישור שר העבודה לתשלום כאמור. הנטל הוא על המעסיק להוכיח כי עובד אינו זכאי לפיצויי פיטורים מכוח סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים11/01/2009

קרא עוד »

מעסיק חייב לשלם לעובד שחלה לפני סיום עבודתו דמי מחלה במשך 90 יום

מעסיק חייב לשלם לעובד שחלה לפני סיום עבודתו דמי מחלה במשך 90 יום בית הדין הארצי קבע בפסק דין עקרוני כי קרן הפנסיה חייבת לשלם קצבת נכות רק לאחר שהעובד ניצל את יתרת ימי המחלה הקבועים בחוק – 90 יום.22/12/2008 עע 383/07 מקפת נ' לסלי פנחס וניט עובד שקיבל הודעת

קרא עוד »

הסכם לפי סעיף 14 יהיה בעל תוקף רק כשההפקדות יהיו לקופה שנקבעה בהסכם הקיבוצי

הסכם לפי סעיף 14 יהיה בעל תוקף רק כשההפקדות יהיו לקופה שנקבעה בהסכם הקיבוצי מעסיק שפיצל את שכרו של התובע בין קרן פנסיה לביטוח מנהלים ולא הפקיד לקופה הקבועה בהסכם הקיבוצי את מלוא שכרו של התובע יידרש להשלים לתובע את פיצויי הפיטורים למרות קיומו של הסכם לפי סעיף 14 לחוק

קרא עוד »

נושי העמית אינם יכולים לעקל זכויתיו הפנסיוניות כל עוד לא גמלו

נושי העמית אינם יכולים לעקל זכויתיו הפנסיוניות כל עוד לא גמלו במועד הטלת העיקול טרם התגבשה זכות החייב בכספים בקרן הקצבה, ולפיכך, משלא הונחה התשתית העובדתית המלמדת כי גמל המועד לתשלום הכספים לחייב, הכספים אינם ניתנים לעיקול26/07/2009 ברע (ת"א) 2662/04 גל קור המרכז המקצועי למיזוג אויר בע"מ נ' קרן מקפת

קרא עוד »

תשלום שכר אחרי ה-1 בחודש אינו חוקי ומהווה עילת תביעה

על פי חוק הגנת השכר המועד לתשלום שכר עבודה חודשי הוא בתום החודש בעדו הוא משולם, דהיינו ב-1 לחודש עבור החודש הקודם. רבים טועים לחשוב שמותר לשלם את השכר ב-10 לחודש. גם המעביד משלם את השכר ב-9 לחודש עדין מדובר באיחור ובהפרה של החובה החוקית על פי חוק הגנת השכר,

קרא עוד »

פיטורים

1. אין חובה לפטר בכתב פיטורים הוא מעשה רצוני של המעסיק לשים קץ לחוזה העבודה עם העובד והבאת רצון זה לידיעת העובד בצורה ברורה וחד משמעית, בכתב, בעל פה או בהתנהגות (הוא הדין אף לגבי מעשה התפטרות של העובד). מכאן כי פיטורי עובד שנעשו בע"פ הם בעלי תוקף לכל דבר

קרא עוד »

תביעות עבודה אישיות

המשרד מייצג עובדים ומעסיקים בתביעות בבתי הדין לעבודה, כולל תביעות כספיות הנובעות מזכויות בגין תקופת עבודה וסיומה, תביעות להכרה ביחסי עובד ומעסיק ותביעות לסעדים הצהרתיים וצווי מניעה. למשרד נסיון עשיר בניהול הליכים בכל הערכאות בבתי הדין לעבודה ונפסקו לזכות לקוחות המשרד פסקי דין רבים בהם זכו לקוחות המשרד. לכתבות ופרסומים

קרא עוד »